Духовне здоров`я. Важливість церковного шлюбу

Скільки себе пам’ятаю, ба­буся щонеділі і щосвята води­ла мене із сестрою до церкви. Було дуже важко нам, дітям, вистояти Святу Літургію до за­вершення. Але найбільше ми любили приходити і дивитись на наречених, які брали шлюб у церкві. Ще б пак, адже вони були такі красиві…

Відтоді, пройшло багато часу, але я завжди уявляла, що моє весілля розпочнеться саме із вінчання в церкві. Так і сталось, попри моду, прогрес і вседозволеність. Адже цер­ковний шлюб – це повноцінне єднання чоловіка і жінки, це відповідальність однин перед одним, і насамперед перед Богом.

Саме тому, що люди бо­яться відповідальності, цер­ковний шлюб стає рідкістю, на жаль, йому протистоїть «громадянський шлюб». Там, де потрібно шукати єднання та Божої опори, де треба пра­цювати над своїми стосунками в шлюбі, ми відступаємо. Тож як не відступити, чому такий важливий церковний шлюб, та як зміцнити стосунки в шлю­бі розповідає протоієрей УАПЦ Успіння Пресвятої Богородиці отець Роман Сотник.

Кор: Слава Ісусу Хри­сту! Тема шлюбу та сім’ї є актуальною завжди. Її можна обговорювати не тільки з психолога­ми, але і з людиною, яка обрала духовний шлях покликання у своїй що­денній роботі, тобто із священниками. Дуже ба­гато сімейних пар ціка­вить питання, як зміц­нити, а іноді, і зберегти свій шлюб з погляду Церкви.

Роман Сотник: Слава навіки Богу! Насамперед хочу сказати, що зараз справді, пи­тання шлюбу та стосунків в шлюбі є дуже важливими, і по­требують зі всіх сторін уваги. І зі сторони психологів, і зі сто­рони священиків, і зі сторони самих учасників шлюбу – чо­ловіка та жінки. Тому потрібно приділяти більше цьому уваги. А щодо ситуації в суспільстві, то є така небезпечна тенден­ція, соціологи приблизно схо­дяться на таких даних, що 50% укладених шлюбів розпа­дається. Це є дуже тривожна статистика. Яка показує, що проблемі міцності шлюбу по­трібно приділяти більше ува­ги, як на церковному рівні, так і на державному. Бо, що таке «сім’я»? Сім’я – це клітина но­вого організму, яким є країна, церква, суспіль­ство…

Кор: Крім цивіль­ного шлюбу, чому варто вінчатись у церк­ві?

Роман Сотник: Розповім трішки про цивільний шлюб. Коли чоловік і жінка живуть разом без шлюбу, з різних особистих на те причин, іноді і з серйозних причин, дума­ють, що їм дозволено більше, ніж тим, хто живе у церков­ному шлюбі. Тобто, коли, на­приклад, стається гріх пере­любу, то він ніби вважається меншим, ніж коли згрішити у церковному шлюбі. Насправ­ді церква вважає цивільний шлюб також шлюбом, але не освяченим церквою – не ос­вяченим благодаттю Святого Духа. Якщо відбувся цивіль­ний шлюб, то чоловік і жінка не є чужі одне одному, коли вони розписавшись перед суспільством, перед людьми і державою узаконили свої стосунки, живуть разом. Але треба розуміти, що все таки повне єднання чоловіка і жін­ки можливе тоді, коли відбу­деться Таїнство Шлюбу. Адже Таїнство Шлюбу важливе ще тому, що коли хлопець і дів­чина беруть шлюб в церк­ві, то вони запрошують Бога у свою сім’ю, свій дім, своє серце. Вони запрошують до себе Христа. Власне, Бог підкреслює важливість под­ружжя, бо сам прийшов у світ через сім’ю, через подружжя. І таким чином, Він показав, що для Бога, сім’я – це є дуже важливий інститут, це є дуже важлива ланка в суспільстві, і для самої людини теж, бо для неї це шлях для кращого ро­зуміння Бога.

Кор: Порадьте, як у побутовому житті зміц­нити шлюб?

Роман Сотник: Насам­перед треба пам’ятати, що Го­сподь готовий нам допомагати завжди, не тільки у скрутних обставинах, чи великих про­блемах, а на повсякденному рівні – кожен день. Розпочи­наючи свій день з молитви, за­вершуючи його теж молитвою, і керуючись Святим Письмом, ми багато чого можемо зміни­ти у своїх шлюбних стосунках, навіть у побуті. Наприклад, Святе Письмо каже так: «Не­хай сонце не заходить у гніві вашому», значить якщо упро­довж дня між чоловіком і жін­кою були певні розбіжності, то треба помиритися до вечора. Крім того, Господь вчить нас дивитися один на одного крізь призму віри. І знов ж таки по­вертаємось до Святого Пись­ма, наприклад, «не судити один одного», «довіряти один одному».

От візьмемо таке явище, як ревнощі, не один раз вони наш­кодили сімейним сто­сункам. В чому ж їхня причина, сам корінь ревнощів який?! Насамперед, це недовіра один до одного, можливо, тому що подружжя ще не збудувало своїх сто­сунків на правдивій любові, бо тілесного єднання замало для того, щоб в сім’ї була гар­монія. Потрібне і душевне єд­нання, розуміння один одного, і потрібна також молитва. Є такий закон, так званого ду­ховного трикутника, який дуже часто полюбляю розповідати молодим, котрі готуються до шлюбу. Уявіть собі трикутник, який має три точки. На верх­ній точці буде Бог, а на двох нижніх – чоловік і жінка. Якщо уявно з’єднувати нижні точки з верхньою, наприклад одну тільки сторону, то одна точка рухається до верху, а інша за­лишається на місці, і відстань між ними буде збільшуватись. А коли дві точки зближуються разом до верхньої точки, то їхня відстань зменшується, де в результаті вони з’єднаються троє разом. Так і суть любові полягає в тому, щоб не брати, а давати. І це стосується всіх сфер. Навіть на побутовому рівні, це означає що кожен у шлюбі виконує не тільки свої сімейні обов’язки. Хто звіль­нився від справ швидше, має допомогти іншому, і т.д.

Хочу сказати, що подружня любов виростає і зміцнюєть­ся на такому факторі, як по­вага. Це не дуже романтично звучить, але якраз із поваги може вирости справжня лю­бов у подружжі. І про це вар­то пам’ятати, бо багато кіно­фільмів та книжкових романів, різних любовних історій про це не говорять, а просто під­креслюють любов як почуття, як емоцію. А емоція сьогодні є, а завтра немає. Сьогодні прийшли молодята одружили­ся, а завтра прийшли почуття до іншої людини. Так що, все кидати і йти до іншої людини?! А в багатьох фільмах якраз це показують, «нічого не зробиш – така любов»… Проте, нас­правді це спокуса, яку потріб­но переборювати, відкидати її, працювати над собою. І дуже часто, коли чоловік і жінка вміють поважати одне одного і вірять в Бога, люблять Бога, то та справжня любов приходить до них, і оселяється в їхньому спільному сімейному житті.

Кор: Отче Романе, ваші поради справді дуже цінні. Адже в сімейних стосунках можна зроби­ти один неправильний крок і шлюб може зруйну­ватись. Мені здається, побільше б таких розмов із релігійним наставни­ком для сімейних пар, то багато чого можна було б для них змінити. Дя­кую, вам!

Роман Сотник: Дякую і вам! І на завершення хотів би розповісти історію. До одного священика прийшла жінка, яка розповідала, що у неї є про­блеми в сім’ї. Регулярно вини­кають сварки, що чоловік її не розуміє, не цінує, не любить. І коли вона наводила аргумен­ти, розповідаючи священикові свої сімейні життєві ситуації, то вона додавала в кінці – «А правда, отче, я права?», «Правда я права?». Тоді свя­щеник її запитав: «Дорогень­ка моя, ти хочеш щоб чоловік тебе любив, чи щоб ти була права?». Тоді жінка задума­лась над його словами, адже хотіла навпаки, владнати свої сімейні стосунки з чоловіком. «Так будь готова до того, що ти не завжди будеш права!» – відповів їй священик.

Розповідаю цю історію для того, щоб в своєму шлюбі і жінка, і чоловік вміли критич­но подивитися на себе, вчи­лись відмовлятись від своїх тверджень, своєї думки; були готові звернутись навіть до третьої сторони. Наприклад, до Господа Бога у молитві, до священика за порадою – піти до сповіді. Думаю, що коли так буде, то завжди знайдеться спосіб вирішити свої сімейні проблеми, буде шанс краще навчитися любити один одно­го і досягнути щастя в сім’ї.

Цілком погоджуюсь із от­цем Романом. Проте, є багато науковців, психологів та інших людей, які стверджують, що любов між чоловіком та жін­кою існує тільки певний час, недовго, поступово переро­стаючи «у звичку» між ними. Натомість ж написано у Свя­тому Письмі: «Так то полише чоловік свого батька й матір і пристане до своєї жінки, і ста­нуть вони одним тілом». Щоб стати одним цілим, чоловік «пристане» до однієї жінки, а не кожен раз до різних, а жін­ка залишиться з одним чо­ловіком, а не з багатьма. Тому любімо і цінуймо тих, хто по­руч.

Розмова вела Оля Марків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *