Чим переймався миколаївський виконком: приватизація квартир і виїзна торгівля

29 березня у Мико­лаївській міській раді від­булось чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному було одинадцять питань, біль­шість з них «житлового характеру» і стосувались присвоєння адресного но­меру гаражам у масиві за­будови по вул. Лисенка та адресної нумерації. Свою увагу зосередимо на най­більш дискусійних.

Приватизація житлового фонду

З 1 липня 2018 року вступає в дію нововве­дення закону «Про кому­нальні послуги». Поправ­ки закону передбачають зняття з балансу прива­тизованих квартир, які зараз є у підпорядкуванні МКП «ЖКУ», та передачу їх на управління жителям будинків. Доля непривати­зованих квартир поки що незмінна, вони залишати­муться на балансі «жеку». Схоже такі нововведення посприяли тому, що мико­лаївчани активніше розпо­чали процес приватизації квартир.

До слова, у місті таких налічується майже 130-ть. Два рішення про прива­тизацію «позитивно» роз­глянули на засіданні чле­ни виконавчого комітету. У «жеку» повідомили, що там також вже мають чи­мало заяв від жителів. 

Виїзна торгівля

Ще одним рішенням члени виконавчого комі­тету надали дозвіл 10-ти заявникам на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на майдані Незалежності. Те, що продавці «вівтор­кового секонд-хенду» тепер самостійно зверта­ються до мерії за дозво­лом – вже суттєвий по­ступ. Адже спроби знайти спільну мову з продавця­ми розпочинались кон­фліктом. Пропонуємо чи­тачам видання пригадати передісторію.

Щовівторка миколаїв­чани та жителі району часто відвідують у своїх потребах виїзну торгівлю на майдані Незалежності, адже теперішні ціни і зар­плати не часто дозволя­ють купувати нові речі. «Гуманітарка» на цен­тральній площі міста діє більше п’яти років.

Впродовж всього цього часу продавці вживаних речей, які послуговува­лись майданом Незалеж­ності для свого бізнесу, сплачували лише сим­волічну плату за вивіз сміття. До міського бюд­жету від виїзної торгівлі не надходило нічого. На­томість кількість торговців з кожним роком зростала. Тож перед мерією поста­ло питання про узако­нення виїзної торгівлі та збільшення надходжень до місцевої казни.

Минулого року на од­ному з виконкомів було запропоновано напрацю­вати певний юридичний механізм взаємодії про­давців та місцевої влади. Від останньої надійшла пропозиція: продавці, які бажають торгувати на майдані Незалежності вживаним одягом повин­ні сплачувати фіксовану плату за 1 кв. м. займаної площі, а саме 50 грн. Про­те така сума не влашту­вала торговців, які вва­жали її завеликою. Тож врешті суму переглянули і на одному з минулоріч­них виконкомів вирішили встановити тарифи, прий­нявши важливе рішення про затвердження «По­рядку організації виїзної торгівлі на території міста Миколаєва». У документі передбачено: розмір пла­ти за користування місцем для розміщення об’єктів торгівлі становить: – 0,1% розміру мінімальної за­робітної плати, встанов­леної на час розгляду за­яви, за 1 кв. м. займаної площі в день (з ПДВ).

Спробуймо на при­кладі порахувати. 0,1 % розміру мінімальної за­робітної плати – це 3 грн. 72 коп. Якщо торгове міс­це займає площу 3×3, а саме 9 м. кв., то підприєм­цю за продаж свого краму впродовж дня доведеться заплатити 33 грн. 48 коп. Якщо він торгує 4-5 разів на тиждень, то 133 грн. 92коп. (4 рази на тиж­день), або 167 грн. 40 коп. (5 разів на тиж­день). У рік ця сума, відповід­но становити­ме, орієнтов­но 1607 грн. А якщо з півсотні таких добро­совісних тор­говців сплатять кошти, то до кінця поточного року до місь­кого бюджету надійде ще до­датково до 80 тис. грн.

Звісно, це не мільйони, але навіть цих коштів буде достат­ньо, щоб закупити, до прикладу, новий дитячий майданчик, або скажімо, здійснити ремонт відріз­ку тротуару чи інші види робіт.

У всій цій ситуації ті­шить те, що поступ таки зроблено і досягнуто по­розуміння між міською владою та дрібними під­приємцями. Станом на березень поточного року, вже більше півсотні тор­говців секонд-хендом звернулись до Мико­лаївської міської ради для укладення договорів, тож, можна сміливо говори­ти що принаймні частко­во вдалось легалізувати виїзну торгівлю. Проте, зауважують у мерії, окрім совісних платників, є ще чимало тих, які не уклали жодного договору і про­довжують працювати в «тіні».

Із зростанням кількості продавців секонд-хен­дом, з’явились додаткові транспортні «ситуації». На даний час продавці вживаних речей прода­ють свій крам не лише в межах майдану Незалеж­ності, а й розстеляють його навіть на тротуарі по вулиці Возз’єднання та по обидва боки тротуару вул. Біласа і Данилишина.

Ще більш «винахід­ливі» продавці намага­ються «вклинитись» на­віть на вулицю Базарну, чим створюють небезпеч­ну ситуацію і для пішо­ходів, і для водіїв. Власне цей момент активно обго­ворювали члени виконко­му і зауважили, що варто вжити заходів, залучивши до цього поліцію та від­повідні органи.

Наступне засідання ви­конавчого комітету запла­новане на квітень.

Любов Добжанська

Світлини архівні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *