Дуже часто у невели­ких, провінційних містеч­ках молодь не має чим себе зайняти, не бачить перспективи розвитку, тож покидає провінцію і в пошуках кращих мож­ливостей їде в обласні центри чи підкорює сто­лицю, а звідти вже й не повертається до рідного міста. І це дуже прикро.

Натомість, розвінчує стереотип «пасивної молоді» у м. Миколаєві, вже кілька років поспіль молода та активна на­ставниця, координатор міського учнівського пар­ламенту «Лідер» БДЮТ Наталія Лешковят, яка щоразу вигадує для своїх школярів нові, су­часні проекти.

Останній з таких за­ходів вже вдруге відб­увся в міському Палаці культури.

На молодіжну конфе­ренцію «TED TALK`S», яка зібрала активну мо­лодь міста та цікавих спікерів з м. Львова, завітало майже півсотні школярів. Приємно від­значити, що кореспон­дент редакції Любов Добжанська цього разу виступила у якості спі­кера, розповіла учнівсь­кій молоді про проекти редакції (Фотопроект «Миколаїв змінюється», радіо Розділля, проект «Бюрократична грамот­ність на хлопський роз­ум»), а також про роботу в команді.

Нагадаємо, впро­довж кількох місяців представники шкільних парламентів навчались проектного менеджмен­ту. На підсумковій кон­ференції молоді лідери міста презентували свої проекти.

Представники Ми­колаївського НВК підго­тували дуже детальний проект оновлення трибун стадіону «Ювілейний». Школярі прорахували скільки коштуватимуть роботи, якщо залучи­ти спонсорів, а скільки, якщо прикласти зусиль і всією школою вийти та перефарбувати трибу­ни. Вражає, що молодь цікавиться такими госпо­дарськими проблемами міста. Браво!

Не менш цікавою була презентація шко­лярок Миколаївської гімназії. Юні дівчата пре­зентували аудиторії свій культурний проект фе­стиваль «Копачі Фест», який повинен згуртувати місцеву громаду довкола своєї історії, а також ста­ти чудовим путівником для туристів.

Особливо вразив мене проект школярів Миколаївської ЗОШ №1, які планують знайти приміщення для відкрит­тя у місті квест- кімнати. Що таке ця квест-кім­ната, гадала я собі. Ви­являється це такий но­вомодний вид розваг. Суть гри – команду з 2—4 людей закрива­ють в квест-кімнаті і в них є певний час на те, щоб розгадати всі за­гадки, котрі приведуть їх до ключа від кімнати. Це можуть бути різного роду пазли, кодові зам­ки, магніти, головоломки і тому подібне. Для ви­ходу з кімнати зовсім не потрібна фізична сила, неважливий зріст чи інші фізичні параметри людини. Головне — це логічне мислення та командна гра. У такий спосіб можна натрену­вати увагу, навчити себе дивитись на навколишні предмети по-іншому, на­вчитись грати в команді і перевірити себе на рі­шучість в екстремаль­них умовах. Мегацікавий проект!

На конференцію завітали міський голова Андрій Щебель, керівник відділу освіти Олег Лехо­вич та директор міського Палацу культури Оксана Чапуріна. Кожен з проек­тів отримував гучні опле­ски та схвальні відгуки, більше того молодим лі­дерам очільник міста та освіти пообіцяли поспри­яти у їхній реалізації.

Відвідавши такий чу­довий захід, перебуваєш в особливому захваті від того, що у місті «Є» ак­тивна, креативна і дієва молодь, якій небайдужий розвиток міста. Школярі – лідери , направду вже переросли теперішню систему освіти, це нові люди, нові ідеї, нове бачення. На таких захо­дах розумієш, наскільки важливою є неформаль­на освіта для молоді та впровадження нових методів роботи з учнівсь­кою молоддю, яка мис­лить по-сучасному.

Любов Добжанська