Минулого тижня працівники Закладської психіатричної лікарні знову оббивали пороги кабінетів ЛОДА, щоб у верхніх ешелонах влади вкотре нагадати про свою рішучу позицію – не дати можливості власнику майна (обласній раді) юри­дично приєднати лікарню Закладу до психіатричної лікарні Львова, що на вулиці Кульпарківській.

Оббивання порогів владних кабінетів

Вдалось чисельній делегації пробитись (авт.- зумисне не беру в лапки це слово, бо так насправ­ді й було) навіть на президію, яка передувала позачерговій сесії. Го­лова облради Олександр Ганущин заявив, що питання Закладу розглянуть в «Різному», та наполегливість взя­ла своє і делегацію таки вислухали. Щоправда на все про все дали лише 3 хвилини. Значно довше слухав представників перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський, проте і він розвів руками, бо не в праві та компетенції впливати на рішення облради.

Делегації лікарні довелось про­вести майже весь день у стінах, під кабінетами посадовців ЛОДА. І все заради того, аби людей почули, прислухались до їхньої думки. Бо втрачати лікарні є що – майже пів­сотні штатних працівників і така ж кількість пацієнтів, а також 3,5 млн. грн. податків до Тростянець­кої ОТГ.

Резонансне питання об’єднання лікарень більше місяця бурхливо обговорювалось в колективі пра­цівників. Через брак інформації та фахових роз’яснень чутки про скорочення працівників психіа­тричної лікарні Закладу набира­ли щоразу більшого розголосу. Очевидно, розуміючи такий стан справ, у владних верхах скликали медичну раду обох психіатрич­них лікарень: Закладу та обласної лікарні на вул. Кульпарківській.

Почути позиції головних ме­диків-управлінців зібрались чима­ло представників обох лікарень. На медичну раду завітала Ірина Микичак, очільниця обласного департаменту охорони здоров’я ЛОДА, а також теперішній очіль­ник львівської лікарні на по вул. Куль­парківській Богдан Чечотка. Мету зустрічі озвучили таку – надати експертну оцінку резонансному проєкту рішення та обговорити ризики, плюси, мінуси. Нагадаю, мова у проєкті рішення йде про таке:

  1. Припинити комунальне не­комерційне підприємство (Заклад) шляхом приєднання до КНП Львівська обласна клінічна психіа­трична лікарня.
  2. Встановити, що КНП Львівсь­ка обласна клінічна психіатрична лікарня є правонаступником май­на, прав та обов’язків КНП «За­клад».

За ким останнє слово?

Щоб заспокоїти градус напру­ги Богдан Чечотка зауважив, що «жодним чином такі важливі речі кулуарно не обговорювались ні в департаменті, ні в обласній раді. Люди мають право на власну дум­ку». За словами голови «кульпар­ківської», розмови про об’єднання медичних закладів – не нововве­дення, а світова практика, про яку так само говорять медичні това­риства і Волині, і Івано-Франківщини. «Ті, хто ще не говорять про об’єднання, незабаром і до них дійде хвиля укрупнення, бо про­цес незворотній». У цьому пере­конаний Богдан Чечотка. За його словами, об’єднання потрібне, аби легше співпрацювати та координу­вати діяльність великих медичних установ.

Коли ж взяла слово очільниця департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак, стало зрозуміло, що розмова буде серйозною і ніх­то, ні з ким церемонитись не буде. Пригадала пані Микичак свій візит до Закладу.

«Відвідала лікарню в Закладі у серпні цього року і вважаю, що зро­била добру справу, бо привернула увагу багатьох людей, які навіть не мали поняття (у тому числі і в об­ласній раді), що це за установа. Ба­гато корисних висновків для себе зробила, тепер маю чітке розумін­ня, що пустує, що не пустує, яка допомога на якому рівні організо­вана» – зауважила очільниця депар­таменту. За словами пані Микичак, ідея об’єднання є дуже зваженою і лише на користь психіатричної лікарні Закладу. «Кінцеве рішен­ня має приймати власник (обласна рада). Я не маю наміру наполягати на чомусь чи боротися за щось» – твердо заявила Ірина Микичак.

Об’єднання незворотнє?

За словами пані Микичак, психіа­тричній службі треба рухатись шляхом кооперації. «Об’єднавши установи під однією юридичною особою, ми могли би упорядкува­ти структуру загального центру психічного здоров’я, щоб правиль­но розподілити пацієнтів, аби не були перевантажені відділення ні тут, ні там, щоб з часом можна було трансформувати якесь відділення з Кульпарківської в Заклад, тому що у вас є вільні площі, а тут переван­тажені» – повідомила Ірина Мики­чак. Варто зауважити, що таким шляхом приєднали лікарню Червонограда, на порядку денному – Дрогобицька, а далі психоневрологіч­ний диспансер Львова і психіатрич­на лікарня Закладу.

Виконувач обов’язків директора лікарні Закладу Мар’ян Цудний пе­вен, що рішення поспішне: «Ми не­одноразово говорили про об’єднан­ня психіатричної служби як такої, однак мова не йшла про ліквіда­цію якихось конкретних клінічних відділень. Концепцію розвитку психіатричної служби ми виношує­мо вже не один рік, і тут мова йде про скорочення лікарняних ліжок у великих установах та виведення їх на периферію, зокрема створення психіатричних центрів у районах Львівщини» – заявив Мар’ян Цуд­ний.

Працівники Закладу натомість відстоюють свою рішучу позицію. Кажуть, що їхня лікарня має достат­ньо потенціалу, щоб на достойному рівні конкурувати з «Кульпарківсь­кою», ба більше, певні, що клопотів у «старшого брата» куди більше, аніж у них самих, тож варто спершу вирішити свої облас­ні проблеми, а тоді вже братись за периферію.

Які ж плани на Заклад?

У планах департаменту охорони здоров’я ЛОДА створити одну юри­дичну структуру та зареєструвати її в Тростянецькій ОТГ. Таку практи­ку перереєстрації мають вже у двох медичних закладах області. Завдя­ки такому юридичному маневру всі податки з обох психіатричних ліка­рень будуть надходити до Тростя­нецької громади, а відтак бюджет громади поповнюватися на більш ніж 8 млн. грн. щороку.

Ірина Микичак запевняє: «Мета реорганізації – не є отримання економії коштів вже завтра, а кон­центрація всієї допомоги без її розпорошення. Мова йде не про сьогодні, а про завтра, про перспек­тиву. Наше завдання – об’єднання управліннями установ під єдиним управлінням: генеральний дирек­тор, медичний директор, фінансо­вий директор та інше. Кінцеве рі­шення приймає власник, але якщо є такий спротив громади я особи­сто, як директор департаменту ні на чому наполягати не буду», – твердо заявила очільниця департаменту.

Чи буде скорочення?

Це питання у всіх на устах, про нього говорять і в адмінапараті, і в медичних колективах психіатрич­ної лікарні Закладу. На такі побоювання пані Микичак усіх заспокоїла: «Депар­тамент взагалі нікого не скорочує, більше того він немає повноважень призначати чи скорочувати медич­ний персонал, лише ваша фінан­сова стабільність, незалежність та бюджет дає вам змогу набирати чи скорочувати штат. Це виключно компетенція керівника медичного закладу». Та все ж лікарні Закладу оптимізації не уникнути. За слова­ми Мар’яна Цудного, планується скорочення близько сотні ліжок, без скорочення медичного штату, якого й так, відповідно до норма­тивів, бракує.

Що далі?

Спроби обговорити чи загово­рити питання так і не переконали представників Закладської психіа­тричної лікарні  у доцільності об’єднання. Сам заступник голови ЛОДА Василь Лозинський запевнив, що на най­ближчу чергову сесію питання приєднання Закладу до «кульпарківської» в порядку ден­ному немає, але, як зауважив сам посадовець, ніхто нікому не забо­роняє виносити питання з голосу. І на це він ніяк не в праві вплинути…

  Останнім акцентом медичної ради Ірина Микичак зауважила: «Обласна адміністрація зобов’яза­на робити ті кроки, які передбачені реформою, ми плануємо реоргані­зацію (Закладської лікарні) шляхом приєднання. А обласна рада прий­ме рішення, не проголосує – нема жодних проблем, це не є трагедія… А час і медичний ринок все розста­вить на свої місця».

Сам же Богдан Чечотка напро­сився ще раз на зустріч до Закладу аби вдруге обговорити усі деталі на професійному рівні та віднайти конструктив.

Редакція й надалі стежитиме за цією резонансною темою, а всіх небайдужих закликають підписати електронну петицію про скасуван­ня резонансного рішення. Поси­лання на документ https://e-dem.in.ua/lviv-or/Petition/View/165?fbclid=IwAR3nFuWUZwUG7JK5aq0zDCPLvFXibnJ-9XdlEHTtLyJHzvt09p0OY7TRCxU

Любов Добжанська